knygos

Muzika ir gyvenimas: [medžiaga lektoriui]. –Vilnius: Žinijos d-ja, 1962. – 29, [1] p. – Bibliogr.: p. 3 (9 pavad.).

Kaip muzika atspindi gamtą: [medžiaga lektoriui]. –Vilnius: LTSR kompozitorių sąjunga, 1963. – 24, [2] p.

Muzika ir literatūra: [medžiaga lektoriui]. –Vilnius: Žinijos d-ja, 1964. – 1 paskaita 18, [1] p., 2 paskaita 17, [1] p. – Bibliogr.: p. 16-17 (26 pavad.).

Pavasario sonata: [apie M.K.Čiurlionį ir jo kūrybą]. –Vilnius:Vaga, 1965. – 352 p.: [10] iliustr. lap., gaid. – Bibliogr. paaišk.ir papildymuose p. 322-350 bei išnašose.

Kompozitorskoje tvorčestvo M.K.Čiurlionisa: [disertacijos autoreferatas]. –Vilnius, 1969. – 25 p. – Aut. darbų sąrašas: p. 24 (13 pavad.).

Sonata vesny: tvorčestvo M.K.Čiurlionisa. –Leningrad: Muzyka, 1971. – 327 p.

M.K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai: [sužadėtinei, žmonai ir kitiems asmenims/ sudarė, papildė kt. M.K.Čiurlionio biografine medžiaga, įž. str. ir komentarus parašė V.Landsbergis, red. A.Žirgulys]. –Vilnius:Vaga, 1973. – 172 p.: iliustr. [9] lap. – Bibliogr. išnašose; Brailio raštu (1976).

Tvorčestvo Čiurlionisa: sonata vesny. – II-oje izd., dop. –Leningrad:Muzyka, 1975. – 280 p., not., 20 l. il. – Spisok muz. Proizved. M.K.Čiurlionisa: p.256-275 (345 nazv.). – Osnovnyje zapisi proizvedenij M.K. Čiurlionisa na plastinki: p. 276-277 (12 nazv.). – Spisok lit.: p. 277-279. – Bibliogr. i koment.: p. 236-255.

Čiurlionis ir jo kūrybinis palikimas: [medžiaga lektoriui]. –Vilnius: Žinijos d-ja, 1975. – 17 p.

Čiurlionio dailė: [monografija]. –Vilnius: Vaga, 1976. - 4000 p.: [32] iliustr. lap. – Lit. sąr.: p. 9. – Bibliogr. išnašose. - Str.: M.K.Čiurlionio kūriniai 1904-1916 m. parodose: p. 286-375. – Pav. rod.: p. 384-398.

Česlovas Sasnauskas. Bibliografija.- Vilnius: Aukštojo ir spec. vid. mokslo m-ja, 1978. – 68 p.

Česlovo Sasnausko gyvenimas ir darbai: [monografija]. –Vilnius: Vaga, 1980. – 215 p. : gaid., [13] iliustr. lap. – Č.Sasnausko kūrinių sąr.: p. 161-175 (99 pavad.). – Bibliogr. pastabose: p. 176-205. – Pav. r-klė: p. 207-213.

Vainikas Čiurlioniui: [menininko gyvenimo ir kūrybos apybraižos]. -Vilnius: Mintis, 1980. – 224 p.: 8 iliustr., portr., gaid. – Pav. r-klė: p. 226-231. – Bibliogr. išnašose.

Lietuvių folkloro teatras: [apie Lietuvos liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos teatro trupę]. –Vilnius:Mintis, 1982. – 33 p., įsk. virš.: iliustr.

Das Litauische Volktheater = Lietuvių folkloro teatras:[apie Lietuvos liaud. buities muziejaus Liaudies muzikos teatro trupę / vertė H.Kazlauskaitė]. -Vilnius:Mintis, 1982. - 33 p., įsk. virš.: iliustr., gaid.

Lithuanian Folklore Theatre = Lietuvių folkloro teatras:[apie Lietuvos liaud. buities muziejaus Liaud. muzikos teatro trupę / vertė O.Armalytė].-Vilnius:Mintis, 1982. - 33 p., įsk. virš.: iliustr., gaid. - Diskogr.:p. 33 (3 pavad.).

Litovskij folklornyj teatr: [apie Lietuvos liaudies buities muziejaus Liaud. muzikos teatro trupę/ vert. L.Čiornaja]. -Vilnius: Mintis, 1982. - 33 p., įsk. virš.:iliustr., gaid.: p. 4-6.

Čiurlionio muzika: [monografija]. –Vilnius:Vaga, 1986. – 333, [2] p.: gaid. – M.K.Čiurlionio muzikos kūrinių sąrašas: p. 297-299. – Bibliogr. santr.: p. 8-11 ir išnašose. – Santr. rus., angl.

Muzika X klasei: [brošiūroje 4 temos rengiamam vidurinių mokyklų muzikos vadovėliui]. –Vilnius: Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi institutas], 1989. – 12 p.

Geresnės muzikos troškimas: [ Autoriaus sudarytas 1956-1986 m. parašytų publicistinių straipsnių rinkinys]. –Vilnius: Vaga, 1990. – 508, [2] p. – Pav. r-klė: p. 500-506.

Atgavę viltį Pertvarkos tekstų knygelė. –Vilnius: Sąjūdis, 1990. – 110, [2] p.

Atgavę viltį: [II-asis, papildytas leid]. – Kanada: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 1991. – 227 p. : 35 iliustr.

Intermezzo arba pusvaistis nuo melancholijos. Sąstingio metų eilės: [poezijos rink., jame 3 scenarijai mult. filmams]. –Vilnius: Vaga, 1991. – 166, [1] p. (Slapyvardis: Jonas Žemkalnis).

Laisvės byla 1990- 1991 Kalbos, pranešimai užrašai, laiškai, pokalbiai, interviu, įvairūs dokumentai. –Vilnius: Lietuvos aidas, 1992. – 349 p.: 31 faks., 48 nuotr., 6 pieš.[karik.].

M.K.Čiurlionis. Time and Content: [monografija / iš liet. vertė O.Armalytė]. –Vilnius: Lituanus, 1992. – 187, [16] p.: 20 iliustr, lap., gaid. – Bibliogr.: p. 185-187 (26 pavad.).

Tėvynės valanda: [V.Landsbergio tekstai; vėliau publikuoti kn. “Kryžkelė”]. –Vilnius: Tėvynės sąjunga, 1993. – 32 p.

Žemė: [V.Landsbergio tekstai; vėliau publikuoti kn. "Kryžkelė"] –Vilnius: Amžius, 1994. – 32 p.

M.K.Čiurlionis. Laikas ir turinys: [habilitacinio darbo santrauka]. – V., 1994.

Kryžkelė Politiniai tekstai (1992-1994) ir šiek tiek atsiminimų. –Vilnius: Lietuvos aidas, 1995.  – 415, [1] p.

Together Council of the Baltic States 1990 – 1992 Documents: [sud. ir įž. str. (p. 7-10) parašė V.Landsbergis]. –Vilnius: Published by Lithuanian Institute of International Political and Economic Relations, 1996. – 106 p.

M.K.Čiurlionis. Žodžio kūryba: [Įž. str. ir komentarus parašė bei parengė Vytautas Landsbergis] –Vilnius: Lietuvos Rašytojų sąjungos l-kla, 1997, - 111 [3] p., iliustr.

Landsbergis aria Politiko darbas 1996 11 25 -…: [V.Landsbergio tekstai; knygoje t. p.: įž. str. A.Kubiliaus; W.Safire. Gerasis Clintono darbelis; L.Weymouth. V.Landsbergio spėjimai]. –Vilnius: Tėvynės sąjungos leid., 1997. – 126 p. : portr.

Lūžis prie Baltijos Politinė autobiografija. – Vilnius: Vaga, 1997. – 341 p., 8 faks., 65 nuotr., 8 pieš. [karik.].

Jahre der Entscheidung: Litauen auf dem Weg in die Freiheit Eine politische Autobiographie. Nördlingen: Druckerei Wagner, 1997. – 431 p.: 6 nuotr., 12 pieš. = Kn. “Lūžio prie Baltijos” vok. versija.

Išvien: Baltijos valstybių Taryba 1990-1992 m. dokumentai: [sud. ir įv. str. parašė V.Landsbergis], - Vilnius: Seimo l-kla "Valstybės žinios", 1997. -95, [1] p. (Neautorizuota).

Spartuoliai ir naivuoliai Sąmoningi ir nesąmoningi organizuoto šmeižto platintojai Iš vienos rinkiminės kampanijos istorijos. –Vilnius, 1999. – 12 p.: 2 iliustr.

Apie Sausio 13-ąją ir Lietuvos valstybę Vytauto Landsbergio parodymai sąmokslo prieš valstybę teisme 1998 m. vasario 10 d. –Vilnius: Seimo l-kla “Valstybės žinios”, 2000. – 35 p.: 3 faks.

Sunki laisvė 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo Statom valstybę. –Vilnius: Vaga, 2000, I knyga. - 471 p.: 13 faks., 5 nuotr., pieš.[karik.]. – Teminė r-klė: p. 461- 462.

Sunki laisvė 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo Sąjūdis opozicijoj. Parlamentinės demokratijos mokykla. –Vilnius: Vaga, 2000, II knyga. - 414 p.: 5 faks., 4 nuotr. – Teminė r-klė: p. 411.

Sunki laisvė 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo Išvesti Rusijos kariuomenę. Atvirame pasaulyje. Lyg ir godos. –Vilnius: Vaga, 2000, III knyga. - 383 p.: 40 faks., 27 nuotr. – Teminė r-klė: p. 374-377.

Lithuania: Independent Again The Autobiography of Vytautas Landsbergis Prepared for English-speaking audience by Anthony Packer and Eimutis Šova. –University ofWales PressCardiff, 2000. - 387 p.: 31 nuotr.: p. tarp 152-153; žemėl. – Bibliogr. r-klė: p. 378-387. = Kn. “Lūžio prie Baltijos” angl. versija.

Kovo Vienuoliktosios Aktas Faksimilės: [Parengė Vytautas Landsbergis]. –Vilnius: Seimo l-kla “Valstybės žinios”, 2000. – 12 p.

Vėl Lietuva! 10 metų Tekstai minint Nepriklausomybės atkūrimą. –Vilnius: Seimo l-kla “Valstybės žinios”, 2000. – 92 p.: faks.: p. 30-31; 1 iliustr. [II-oje virš. p.].

Ataskaita rinkėjui Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko VYTAUTO LANDSBERGIO Seimui parengti ir Seime priimti įstatymų projektai nuo 1996 11 25 iki 2000 06 30. -Vilnius: Seimo l-kla “Valstybės žinios”, 2000. - 119 p.

Išdavystės poemos: "Liaudies Seimo" narių kalbos atiduodant Lietuvą sovietams (60-mečio proga): [Parengė Vytautas Landsbergis]. - Vilnius: Seimo l-kla "Valstybės žinios", 2000. - 36 p. (Be parašo).

Svetima jėga: Iš Lietuvos įstatymų apie komunizmą, okupaciją, pasipriešinimą: [Parengė V.Landsbergis]. -Vilnius: Seimo l-kla "Valstybės žinios", 2000. - 36 p.

Foreign Power: Excerpts from Lithuanian Laws on Communism, Occupation, Resistance: [Parengė V.Landsbergis]. - Vilnius: Seimo l-kla "Valstybės žinios", 2000. - 38 p.

Sausio 13-osios užrašai Kovos ir pergalės dešimtmečiui. –Vilnius, 2001. - 20 p.: 2 faks.

Jono Basanavičiaus politika 150-osioms gimimo metinėms. –Vilnius, 2001, 16 p.

Rugsėjo 11 ne civilizacijų konfliktas: [Seimo nario mintys ir vertinimai]. –Vilnius, 2001, 80 p.

Būta ir pasakyta mintys / Sud. L.Jasiukevičiūtė. -Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002, 359 p. : Portr.

Pusbrolis Motiejus Knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų. -Vilnius: Vaga, 2002. - 424 p., [12] iliustr. lap. Asmenvardžių r-klė: p. 417-422.

Česlovas Sasnauskas. Tekstai: gyvenimas ir kūryba: [knygą parengė Vytautas Landsbergis]. –Vilnius: “Katalikų akademijos” l-kla, 2002. – 156 p., iliustr. Santr. angl. – Asmenvardžių r-klė p. 149-151.

Nauji dokumentai apie Sausio 13-ąją: [knyga]. -Vilnius, 2003. - 172 p.

"LUKOIL" prieš "Williams" : Tekstų rinkinys: [Sudarė Vytautas Landsbergis]. - Vilnius: Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai). - 2003. - 61 p.

Karaliaučius ir Lietuva. Nuostatos ir idėjos: Tekstų rinkinys [Sudarė Genė Kurilienė] –Vilnius, Demokratinės politikos institutas, 2003. - 321 p., iliustr.

M.K.Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui. Visuma: [Parengė ir redagavo Vytautas Landsbergis]Kaunas, 2004. – 432 p.

Kas mes?: eilės apie dabar ir seniau. / Jonas Žemkalnis. – Vilnius: Vaga, 2004. – 127 p.

Bangos, duokit kelią: Kačerginės paveikslėliai/Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 95p.

Europos Parlamente. 2003 birželis – 2004 lapkritis: [Europos Parlamento nario pasisakymai, straipsniai, laiškai, mintys] –Vilnius, 2004, 2005. - 162 p.

Vienas menas /Habilitacinio darbo apie M.K.Čiurlionio kūrybą gynimas 1994 m. gegužės 12 d. Lietuvos Muzikos Akademijoje. –Vilnius, 2005. – 83p.

Frogotten Soviet war crime. –Vilnius, 2005. – 101 p.

Europos Parlamente. II knyga. 2004 lapkritis – 2005 lapkritis: [Europos Parlamento nario pasisakymai, straipsniai, laiškai, mintys] –Vilnius, 2005. - 459 p.

Istorijos blyksniai / lyrika ir epas. –Vilnius, 2006. – 119 p.

Kareivis ieško teisybės: [Romualdo Lanko žmogaus teisių bylos teismų medžiaga ir šiek tiek įstatymų leidybos pastangų] . –Vilnius, 2006. – 155 p.

Čia rimtai vaikai: eilėraščiai. –Vilnius: Kronta, 2006. – 176 p.

Europos Parlamente. III knyga. 2006 sausis –  gruodis: [Europos Parlamento nario pasisakymai, straipsniai, laiškai, mintys] –Vilnius, 2006. - 610 p

Viešoji informacija: apie 1993 m. savanorių akciją. – Vilnius, 2006. – 94 p.

Pamirštas SSSR karo nusikaltimas. Rainiai 1941 06 24-25/Antrasis papildytas leidimas.  Vilnius, 2007. – 383 p.

Susirašinėjimas ir pokalbiai su Fracois Mitterrand: 1990 – 1992. –Vilnius, 2007. – 111 p.

Un people sort de prison. –Vilnius, 2007. – 490 p.

Europos Parlamente. IV knyga. 2007  sausis –  gruodis: [Europos Parlamento nario pasisakymai, straipsniai, laiškai, mintys] –Vilnius, 2007. - 694 p

Nusidėjome apsileidimai : laiškai dabarties broliams. –Vilnius: Vaga. 2008. – 112 p.

Ilgosios dramos tyrimas [Apie Juro Abromavičiaus žūties netyrimo komisijos veiklą ir kas iškilo]. –Vilnius. 2008. – 70 p.

Jaunimas kalba [ištraukos iš rašinių]. –Vilnius, 2008. – 31 p.

Visas Čiurlionis. –Vilnius: Versus Aureus, 2008. – 648 p.

Crossroad of Europe. -Vilnius, 2008. – 181 p.

Vincas Kudirka: Rūpestis lietuviais. -Vilnius, 2008. – 35 p.

M. K. Čiurlionis. Time and Content. –Tokyo: Youngtree press Ltd., 2008, japonų kalba. – 331 p.

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Iš atminties ekrano (Sudarė ir parengė Vytautas Landsbergis). – Vilnius: Versus Aureus, 2009. – 517 p.

Europos Parlamente. VI knyga. 2009 sausis –  gruodis –Vilnius, 2009. - 774 p.

Žmogaus kokybė. Lietuvos teisėtvarkos mįslės. Rinkinėlis. –Vilnius, 2010. – 149 p.

Kovo vienuoliktoji prieš dvidešimt ir šiandien. 1990-2000-2010. – Vilnius, 2010. – 202 p.

Mažoji Čiurlioniana. Kūrėjo išvykimo šimtmečiui. – Vilnius, 2011. - 103 p.

Pasakėčios. – Vilnius, 2011. – 71 p.

Pasikalbėkim apie Lietuvą, Europą ir gyvenimą. – Vilnius. – 2011. -163 p.

Laiškai Sofijai. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Vytautas Landsbergis. – Vilnius. – 2011. – 439 p.

Kovo vėjas. – Vilnius. – 2011. – 23 p.

Europos Parlamente. VII. – Vilnius. – 2011. – 565 psl.

Kokia ji galėtų būti/ Lietuvos projektas. – Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla,   2012. – 143 psl.

Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją. – Vilnius: Briedis, 2012. - 328 psl.

Europos Parlamente. VIII. – Vilnius. – 2012. – 813 psl.

Trys paskaitos apie Lietuvą. – Vilnius.  - 2012. – 81 psl.

Nasz patriotyzm, ich szowinyzm? Rozmawia Mariusz Maszkiewicz. – Torun, 2012. – 171 p.

Rezistencijos pradžia. 1941-ųjų Birželis: apie šešių savaičių Laikinąją Lietuvos Vyriausybę. – Vilnius. – 2012. – 110 psl.

Susikalbėkime su savo lenkais. - Vilnius. – 2012. – 113 psl.

Vincas Kudirka. Lietuvos darbininkas ir muzikas. Studijos ir pabiros. – Vilnius, 2012.- 119 p.

Ilgosios dramos užkampiai. Apie Juro Abromavičiaus žūties tyčinį netyrimą. – Vilnius, 2012. – 71 p.= Papildyta 2008 m. knygos versija.

Vytautas Landsbergis.  Europos Liaudies partijoje, Europos Parlamente. Ištraukos. – Vilnius, 2012. – 50 p.

Europos Parlamente IX. 2012 m. sausis – gruodis. – Vilnius,  2012. – 812 p.

Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?. Pokalbiai su Mariuszu Maszkiewicziumi. – Vilnius:  2013. – 183 p.= 2012 m. kn. Lietuviška versija, pataisyta ir papildyta iliustracijomis.

2012: Rinkimai pirkimai ir po jų. – Vilnius, 2013. – 41 p.

Apie kitokią partiją. Iš pasisakymų ir susitikimų 2013 m. balandį—gegužę. – Vilnius, 2013. – 78 p.

M. K. Čiurlionis. Straipsniai. Parengė Vytautas Landsbergis. – Vilnius, 2013. – 103 p.

Romansai ir dainos. – Vilnius: Dominicus Lituanus, 2014. – 56 p.

Baltijos kelias Briuselyje. Parengė Vytautas Landsbergis. – Vilnius, 2014. – 23 p.

Jotvingių giesmės : proza.- Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – 155 p.

Briuselio dienoraščiai. Eilės. – Vilnius: Dominicus Lituanus,  2014. – 231 p.

Europos Parlamente. X. – Vilnius, 2014. – 786 p.

Lietuvos perspektyva 2014. – Vilnius: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, 2014. – 67 p. 

Europos Parlamente. XI. – Vilnius, 2015. – 510 p.

Guilt and Atonement. The Story of 13 January. – Vilnius, 2015. – 380 p.

Ukrainos Golgota. 2013-2014. – Vilnius, 2015. – 297 p.

Kelyje į Damaską. Bibliniai ir pasaulėžiūriniai posmai. – Vilnius, 2015. – 98 p.

Bus geriau. Pokalbiai su žurnalistu Ryčiu Zemkausku. – Vilnius: Domenicus Lituanus, 2016. – 184 p.

Astravo grabas. – Vilnius, 2016. – 54 p.

Jacques Lipchitz‘o 1972-1973 m. laiškai Vytautui Landsbergiui. Parengė V. Landsbergis. – Vilnius, 2016. – 24 p.

Medininkų kraujas. Sovietų Sąjungos teroristinis karas prieš Lietuvą. – Vilnius, 2016. – 136 p.

Rinkinėlis po rinkimų. – Vilnius: TS-LKD, 2016. – 38 p.

Įvykių kronika /be autoriaus/. In: Lūžis prie Baltijos. Trijų dalių filmas. Rež. A. Marcinkevičiūtė, G. Landsbergienė. – V.: BII Group, Vytauto Landsbergio fondas, 2013. – Bukletas-įdėklas: p. 5-15, 19-30.

T.p. pratęstame penkių dalių filme: Lūžis prie Baltijos / Nuo Čiurlionio į Sąjūdį; Bunda Baltijos dvasia; Baltijos keliu į Nepriklausomybę; Tęsiame darbą; Psichologinis karas. – V., 2016.

137 knygos. Bibliografinis sąrašas, 1962-2017. – Vilnius: Baltijos kopija, 2017. – 27 p.

Spalių žiupsneliai draugams. – Vilnius: Baltijos kopija, 2017. – 78 p.

Organizuoti tekstai. – Vilnius: Dominicus Lituanus, 2017. – 191 p.

Iš Signatarų balkono ir kitur. – Vilnius: Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2018. – 146 p.

Teisė ir neteisė. – Vilnius: TS-LKD, 2018. – 123 p.

Naujai atitirpę Sausio 13-osios pėdsakai ir mirtinai abejingas Lietuviškas teisingumas. – Vilnius: TS-LKD, 2019. – 84 p.

Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. V.Landsbergis. Visos teisės saugomos